Szanowni Państwo,

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, realizuje projekty profilaktyczne, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

  • „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim”,
  • „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim”,
  • „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim”,
  • „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej”.


Głównym celem projektów jest edukacja uczestników oraz zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach profilaktycznych.

Podjęcie współpracy z podmiotami leczniczymi z województwa podlaskiego niezbędne jest do realizacji działań projektowych.

Do zadań podmiotów leczniczych, które podejmą współpracę w ramach powyższych projektów będzie należało, m.in.:

  • kwalifikacja uczestników,
  • przeprowadzanie porad edukacyjnych,
  • przeprowadzanie konsultacji lekarskich,
  • skierowanie spośród kadry medycznej – osób mających pełnić w projekcie funkcję edukatorów (pielęgniarek, lekarzy, osób z wykształceniem nauka o zdrowiu) – na bezpłatne szkolenie,
  • utworzenie punktu informacyjno-edukacyjnego, w którym prowadzone będą działania rekrutacyjne i informacyjno-edukacyjne skierowane do uczestniczek projektu.

Za realizację działań w ramach projektów, podmioty otrzymają wynagrodzenie, rozliczone zgodnie z zaproponowanymi w konkursie ofert i zaakceptowanymi przez BCO stawkami. Dodatkowo każda placówka zostanie wyposażona w zestaw komputerowy, składający się z laptopa oraz drukarki ze skanerem oraz materiały informacyjno-edukacyjne.

W załączeniu opis poszczególnych projektów.

Ogłoszenia o konkursach ofert oraz niezbędna dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: Ogłoszenia o konkursach ofert

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 678 41 32.

Zapraszam do składania Ofert