Za nami pierwsze szkolenia kadry medycznej w ramach projektu profilaktyki raka jelita grubego.

Celem programu jest edukacja oraz wsparcie w postaci badań kolonoskopowych osób w wieku 50-65 lat posiadających miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na obszarze województwa podlaskiego.

ZAPRASZAMY do konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia podmioty z województwa podlaskiego, wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na podstawie ważnej umowy z  Narodowym Funduszem Zdrowia, Poradnie Gastroenterologiczne (specjalność w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: RPWDL) o numerze 1050),  oraz podmioty lecznicze wykonujące działania z zakresu oświaty i promocji zdrowia, które posiadają miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych (tryb leczenia w RPWDL o numerze HC.6.7) na terenie województwa podlaskiegona obszarach o bardzo niskim poziomie zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne, tj.:

  •  na obszarach tzw. „białych plam” tj. powiat augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, i m. Suwałki, m. Łomża i/lub
  • w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub
  • na obszarach wiejskich.


Musi być spełniony warunek lokalizacji na co najmniej jednym z w/w obszarów.


Więcej informacji: https://www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert