Dla uczestników

Porada edukacyjna indywidualna podstawowa

Porady edukacyjne podstawowe są świadczone w placówkach lidera Projektu – Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Partnera Projektu – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach a także w placówkach, z którymi zostały podpisane umowy – lista placówek znajduje się https://zrobkolonoskopie.com.pl/kontakt/

Porada edukacyjna podstawowa grupowa

Badanie kolonoskopii

Uczestnik projektu korzystający ze wsparcia w postaci porady edukacyjnej ma możliwość przystąpienia do przesiewowego badania kolonoskopii. Wstępna kwalifikacja pacjenta przeprowadzona przez lekarza anestezjologa, pozwoli na ocenę stanu zdrowia pacjenta i dopuszczeniu go do badania w znieczuleniu ogólnym. Należy, jednak zwrócić uwagę, iż jedynie 1 000 uczestników projektu będzie miało szansę skorzystania z badania, w tym:

  • minimum 50% grupy docelowej przystępującej do badania będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary tzw. białych plam (tj. powiat augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, Suwalski, Wysokomazowiecki, Zambrowski, M.Łomża, M.Suwałki)
  • minimum 50% grupy docelowej przystępującej do badania będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie (DEGURBA 3) i miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców.

KAŻDY UCZESTNIK ZAKWALIFIKOWANY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOŻE SKORZYSTAĆ JEDNORAZOWO Z KAŻDEJ Z DOSTĘPNYCH W RAMACH PROJEKTU FORM WSPARCIA !

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Poradnik

Lista placówek współpracujących

Białostockie Centrum Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
ul. Ogrodowa 12, 15-027, Białystok
tel. 607 516 517

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
tel. 87 562 95 32

AM-medica sp. z.o.o Centrum Medyczne
ul. Białostocka 20A, 16-050 Michałowo
tel. 85 888 02 22

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska
ul. Kościelna 9, 17-120 Brańsk
tel. 85 737 53 67

Centrum Medycyny Pracy i Rodziny
ul. Mickiewicza 104, Bielsk Podlaski
tel. 570 645 210

Viva-Med
ul. Powstania styczniowego 6D, 16-070 Choroszcz
tel. 600 067 909

Centrum Medycyny Pracy i Rodziny
ul. Mickiewicza 104, Bielsk Podlaski
tel. 570 645 210

Viva-Med
ul. Powstania styczniowego 6D, 16-070 Choroszcz
tel. 600 067 909

Viva-Med
ul. Powstania styczniowego 6D, 16-070 Choroszcz
tel. 600 067 909

Viva-Med
Nowinka 54, 16-304 Nowinka
tel. 602 724 378